Milan Trbojević je vlasnik i osnivač Knjigovodstva Knjiški moljac. Već 12 godina je na preduzetničkom putu, od izdavača društvene igrice „Fali ti jedan papir“ (čuveno FT1P) kao jedinstvenog koncepta učenja o porezima, kroz igru. U svojoj karijeri je radio sa preko 2000 klijenata, a trenutno ima više od 350 klijenata i više od 20 zaposlenih.

Na Forumu mladih lidera će sa učesnicima podeliti principe uspeha sa kojima se sam susreo u praksi, sa ciljem osnaživanja mladih da se pokrenu na uspeh!