Dijana Kocić, inženjer organizacionih nauka, OLI kouč i preduzetnica biće jedan od predavača na petom Forumu mladih lidera. Dijana Kocić je i kreatorka jedinstvenih iskustava za preduzetnice. Remote Work Week, kao autorski retreat i projekat, postao je, za kratko vreme,deo bucket liste digitalnih preduzetnica iz regiona kao razvojno putovanje, koje donosi lični i profesionalni progres. Autorka je i radionice kreiranja vision board-a kroz koju je preko 150 žena postavilo i realizovalo ciljeve, koji su izvan tradicionalnog okvira. Na Forumu mladih lidera Dijana će predstaviti primer svog razvojnog puta od rada u korporaciji nakon završetka formalnog obrazovanja, do danas života i karijere preduzetnice, u skladu sa sobom, sa ciljem inspirisanja mladih kako je njihova vizija budućnosti itekako ostvariva!