Kao što smo najavili, Forum mladih lideraorganizovaće Studentski parlament VŠ PEP 31. marta 2018. godine u zgradi Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, ul. Vojvode Vlahovića 35b.

Forum će i ove godine okupiti veliki broj mladih ljudi, ali i sponzora koji su voljni da sarađuju,  a kojima se ovom prilikom zahvaljujemo. 

Kao i svaku inicijativu svojih studenata, celokupan projekat tradicionalno podržava Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, a pored nje, partenerske instutucije ovog Foruma su:

Do sada, Forum su podržali i :

Zahvaljujemo se sponzorima i partnerima na poverenju i saradnji !