Unapređenjem položaja mladih bave se brojne institucije Evropske unije, koje nastoje da mlade ljude direktno uključe u donošenje odluka na nivou EU. Evropska unija kroz omladinsku politiku:

  • podstiče učešće mladih u demokratskom životu;
  • podržava društveni angažman mladih i
  • teži da osigura da svi mladi ljudi na raspolaganju imaju potrebne resurse za aktivno učešće u društvu.

Na četvrtom Forumu mladih lidera učesnike će pozdraviti Ivana Đurić, načelnik Odeljenja za obuku i komunikaciju Ministarstva za evropske integracije. Pomenuto ministarstvo je Forumu mladih lidera tokom prethodnih meseci već dalo podršku, čime možemo potvrditi brigu o čelnicima države za aktivizam mladih. Prepoznat je značaj našeg projekta kada govorimo o omladinskom preduzetništvu, a na samom Forumu će učesnicima Ivana Đurić će premijerno predstaviti projekat namenjen mladima čiji se javni poziv očekuje u narednim mesecima.