Predstvaljamo agendu četvrtog Foruma mladih lidera.