Studentski parlament Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je za projekat Forum mladih lidera 2023 dobio podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Resorno ministarstvo je prepoznalo Forum mladih lidera kao prepoznatljiv projekat, vredan pažnje.

U nastavku se nalazi u celosti pismo podrške prof. dr Darije Kisić Tepavčević, ministarke za brigu o porodici i demografiju:

„Na osnovu Vašeg dopisa upućenog Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i zaključcima sa sastanka održanog dana 21.2.2023. godine, a u vezi sa organizacijom „Foruma mladih lidera“ koji Studentski parlament Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo organizuje po četvrti put, 25. marta 2023. godine, obaveštavamo Vas da je ministarstvo prepoznalo vrednost koju bi takav projekat doneo mladima u Srbiji.

Imajući u vidu da će se projektom podići motivisanost mladih da preuzmu ulogu lidera, može se očekivati dugoročan doprinos socioekonomskom razvoju zemlje – najpre kao ostanak jednog dela mladih u Republici Srbiji, a potom i njihov angažman na tržištu rada, čime se doprinosi ostvarivanju ciljeva iz strateških dokumenata koji su u nadležnosti Ministarstva.

Shodno navedenom, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju izražava zadovoljstvo povodom organizovanja četvrtog Foruma mladih lidera, upućuje iskrene čestitke za dosadašnje uspehe, čime podržava sve aktivnosti vezane za navedeni događaj.“

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević

Više informacija o partnerima FML možete očekivati u narednim objavama.

Vidimo se 25. marta!